Elicit online haalt kennis uit hoofden

Van correctief naar preventief onderhoud, waar begin je?

DEEL OP:

Wanneer een productielijn door een storing stilvalt dan ligt de prioriteit van de operator bij het weer zo snel mogelijk op gang brengen daarvan. Wanneer dit niet binnen afzienbare tijd lukt, dan wordt de technische dienst ingeschakeld. Maar wat is dan die afzienbare tijd? Vijf minuten, twintig minuten, of bepaalt de operator dit zelf? In de praktijk zien we dat dit vaak een grijs gebied is. Soms wordt de monteur van de technische dienst te snel ingeschakeld en in andere gevallen probeert de operator juist te lang zélf naar een oplossing te zoeken. In alle gevallen geldt dat je dit soort correctief onderhoud graag om wilt buigen naar preventief onderhoud.

 

Van correctief naar preventief onderhoud

Ook jij laat waarschijnlijk liever preventief onderhoud plegen, dan steeds ad hoc storingen te moeten laten verhelpen. Om dat omslagpunt te bereiken zijn er een aantal zaken nodig:

1.De operator heeft voldoende kennis nodig om de machine of installatie op een juiste wijze te bedienen om te voorkomen dat hij door ondeskundig gebruik in storing valt.

2.Wanneer de productielijn dan toch in storing valt moet duidelijk zijn wat hij zelf kan én mag doen om dit op te lossen. En wanneer hij de monteur in moet schakelen.

3.Voor de monteur van de technische dienst die vervolgens komt, geldt grotendeels hetzelfde: ook hij moet over de juiste informatie beschikken, zodat hij de storing snel en goed kan verhelpen en het merendeel van zijn tijd kan besteden aan preventief onderhoud. In zowel het vakgebied van de operator als de monteur kunnen wij een grote rol spelen. Met onze software maak je snel een volledig en helder overzicht van de belangrijkste relaties tussen instellingen, productieonderdelen en eindkwaliteit inclusief instructies over wat te doen bij storingen. En daar rollen uiteindelijk meer kennis en grip en dus minder storingen uit voort. Een eenvoudig voorbeeld van één van onze klanten: een machine gaf regelmatig een storingsmelding waarvoor de monteur werd opgeroepen. De oorzaak bleek een loszittend dekseltje. Het was slechts een kwestie van even vastklikken en de operator kon weer verder met zijn lijn. Een simpele handeling, maar je moet het wel net even weten.

 

Neem contact op

Wil je ook onnodige stilstand voorkomen? En geef je, net als vele anderen, ook de voorkeur aan planbaar, preventief onderhoud in plaats van correctief steeds achter de feiten aan te lopen? Neem dan contact met ons op. We laten je graag een demo van onze oplossing zien.