Elicit online haalt kennis uit hoofden

Over Elicit Online

Posted by ElicitOnline001. Categories: .

De kracht en methodiek van ELICIT Online

ELICIT ONLINE:

Ons verhaal

Elicit Online is in 2017 opgericht door Wouter Schotborg, Joost Tervelde en Herman Ouwerkerk. Elke organisatie heeft experts rondlopen die een schat aan ervaring hebben opgebouwd gedurende hun carrière. Maar deze kennis is in de praktijk vaak niet of nauwelijks vastgelegd en beschikbaar voor collega’s. Dus hoe borg je nu snel en gestructureerd waardevolle ervaringskennis van je experts? En hoe bied je dit vervolgens op een aantrekkelijk en gebruiksvriendelijke manier aan? Deze 2 vragen vormden de basis voor Elicit Online. Met onze software stellen we organisaties in staat om snel en gestructureerd de waardevolle ervaringskennis van hun experts vast te leggen én beschikbaar te maken voor alle medewerkers. Het resultaat? Sneller opleiden en inzetten van (nieuwe) medewerkers, verlaging van onnodige stilstand en verhoging van kwaliteit en output. Door het borgen en beschikbaar stellen van de aanwezige kennis, helpen we onze klanten succesvol en concurrerend blijven op de steeds meer globaliserende markt.

Missie

Het is onze missie om ervaringskennis van medewerkers snel en eenvoudig vast te kunnen leggen en beschikbaar te maken voor iedereen. Hiermee stellen we medewerkers en organisaties in staat om de hoogst haalbare prestaties te leveren.

De Elicit Methode

De unieke ELICIT-methode is het resultaat van 12 jaar wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling door dr. ir. Wouter Schotborgh. De methode is ontwikkeld tijdens het promotieonderzoek op de Universiteit Twente en doorontwikkeld door toepassing in diverse industrieën, bedrijfstypen en binnen meerdere afdelingen van grote en kleine bedrijven.

De kern van de ELICIT-methode is het identificeren van de essentiële parameters en beslismomenten die een expert gebruikt tijdens zijn/haar intuïtieve denkprocessen.

De ELICIT-methode is gebaseerd op hantering van een gestandaardiseerd kennismodel van de verschillende soorten beslissingen die een expert neemt. Door een systematische manier van ondervragen wordt dit kennismodel stap voor stap gevuld. Het resultaat is een kennisstructuur die de essentiële observaties, informatiestromen en beslismomenten in een bedrijfsproces blootlegt. Kenmerkend is de concentratie op de essentie: een concrete beschrijving van het (intuïtieve) beslissingsproces om tot een goed eindresultaat te komen.

Wij zijn als enige in ons vak

Benieuwd wat ELICIT Online voor uw organisatie kan betekenen?