Elicit online haalt kennis uit hoofden

Van operator naar expert in slechts 4 stappen

Posted by Menno Both. Categories: .

Van operators naar experts in slechts 4 stappen

Moderne productiesystemen worden in toenemende mate geautomatiseerd en kwaliteitseisen van producten en processen stijgen. Tegelijk krijgen operators steeds minder invloed op het productieproces als het eenmaal goed loopt. Echter, in geval van kwaliteitsafwijkingen en storingen is het van groot belang om snel en correct te reageren, juist vanwege de hoge automatiseringsgraad en toenemende productiecapaciteit.

Om alle operators op het hoogste kennisniveau te laten reageren, moet kennis worden overgedragen: van de beste operators naar de rest van de ploegen. De best practices moet de standaard worden. En omdat de snelheid van innovaties en ontwikkelingen steeds verder toeneemt, moet deze kennisoverdracht snel en goed gebeuren en een periodiek terugkomend onderwerp zijn.

Download het whitepaper nu! *

*Let op! Schakel uw adblocker uit, anders ontvangt u de whitepaper mogelijk niet.

**Deze whitepaper is in het Nederlands