Elicit online haalt kennis uit hoofden

Onze oplossingen

Ontdek wat Elicit Online kan betekenen

voor uw organisatie.

Verbeter prestaties van uw medewerkers en organisatie door het vastleggen en overdragen van waardevolle kennis met onze unieke methodiek en software.

Operations

Hogere opbrengst en kwaliteit van uw productieprocessen

De essentie van een machine of proces in één overzicht met de belangrijkste instellingen en controlepunten inclusief de relaties tussen de instellingen en productkwaliteit.

Door de controle en troubleshooting instructies worden kwaliteitsafwijkingen vroegtijdig herkent en hersteld. Operators kunnen met ELICIT Online de juiste instellingen bepalen, de oorzaak-gevolg relaties zien en correct ingrijpen in geval van (ver)storingen en zo prestaties verbeteren.

Maintenance

Snelle diagnose en minimale down-time

De belangrijkste onderdelen en besturingselementen inclusief relaties tussen de functie van het systeem en de kwaliteit kritische onderdelen in één overzicht. De controlepunten zijn concreet benoemd, samen met de diagnose en troubleshooting procedures. Service engineers kunnen met ELICIT Online snel oorzaken uitsluiten en de juiste diagnose stellen om het systeem of de installatie snel weer operationeel te krijgen.

Technologie

Optimaliseren van uw processen en producten

De belangrijkste installatiedelen, procesbesturing en -bewakingen inclusief relaties tussen installatie, proces en product in één overzicht. De onderdelen en parameters zijn concreet benoemd, inclusief controles en troubleshooting instructies om kwaliteitsafwijkingen vroegtijdig te herkennen en te herstellen. Technologen kunnen met deze kennisfile de juiste bijstellingen bepalen, de oorzaak-gevolg relaties van procesverstoringen zien en correct ingrijpen in geval van (ver)storingen. ELICIT Online ondersteunt de Technoloog bij het optimaal beheersen van het proces en doorvoeren van continue verbeteringen.

Commissioning & start-up

Kennis van projecten compleet, snel en gestructureerd opleveren

De belangrijkste installatiedelen, procesbesturing en -bewakingen inclusief relaties tussen installatie, proces en product in één overzicht. De onderdelen en parameters zijn concreet benoemd, inclusief controles en troubleshooting instructies om kwaliteitsafwijkingen vroegtijdig te herkennen en te herstellen. Met de toetsfunctionaliteit kunt u tevens vaststellen of medewerkers voldoende kennis hebben opgedaan alvorens de nieuwe installatie of machine in gebruik wordt genomen. Met ELICIT Online kunt u gestructureerd en efficiënt de benodigde kennis van uw project overdragen.

SHE

Verminder de kans op ongevallen

ELICIT Online maakt het mogelijk om de veiligheidsinstructies te integreren in de werkinstructies en opleiding. De veiligheidsvoorschriften kunnen tevens periodiek getoetst worden.

Quality

Verhoog kwaliteitsbewaking op de werkvloer

Met behulp van ELICIT Online wordt de “best-practice” gestandaardiseerd. Kwaliteitsbewaking wordt op het juiste moment in het proces bepaald en voorzien van de optimale “out-of-control-action-plans” (OCAP).

R&D

Nieuwe kennis compleet, snel en gestructureerd overdragen

De belangrijkste nieuwe mogelijkheden inclusief gebruiksinstructies in één overzicht. Met dit overzicht en de toetsfunctionaliteit kunt u medewerkers opleiden en in staat stellen om de innovaties snel en succesvol te implementeren.

Opleidingen

Snel en gestructureerd opleiden

Opleidingen creëren gaat razend snel met ELICIT Online. Aan de hand van onze methodiek wordt uit veel en complexe informatie de essentie bepaald en vastgelegd en vervolgens op een interactieve manier aangeboden. U voegt daar eenvoudig (bestaande) instructies en filmpjes aan toe waarna u een compleet pakket aan informatie beschikbaar heeft.

Verder beschikt ELICIT Online over algoritmen die automatisch toetsvragen genereren. De software laat zien wat de toetsscore per gebruiker is en op welke datum een specifiek toetsingscriterium is gehaald. Met ELICIT Online leidt u medewerkers in kortere tijd op dan via traditionele methoden waardoor ze op een eerder moment inzetbaar zijn.

shutterstock_92408305 def

Management

Borging van waardevolle kennis en ervaring

ELICIT Online is dé methode waarmee u waardevolle kennis en ervaring van uw organisatie systematisch vastlegt en borgt in een uniforme manier van werken. Vanwege de gestandaardiseerde werkwijze is schaalbaarheid mogelijk over alle afdelingen en procesonderdelen waar ervaringskennis aanwezig is. Zo stelt u uw medewerkers in staat de juiste beslissingen te nemen en de prestaties van uw medewerkers én organisatie significant te verbeteren.