Elicit online haalt kennis uit hoofden

De ELICIT-Methode

De unieke ELICIT-methode is het resultaat van 12 jaar wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling door dr. ir. Wouter Schotborgh. De methode is ontwikkeld tijdens het promotieonderzoek op de Universiteit Twente en doorontwikkeld door toepassing in diverse industrieën, bedrijfstypen en binnen meerdere afdelingen van grote en kleine bedrijven.

De kern van de ELICIT-methode is het identificeren van de essentiële parameters en beslismomenten die een expert gebruikt tijdens zijn/haar intuïtieve denkprocessen.

De ELICIT-methode is gebaseerd op hantering van een gestandaardiseerd kennismodel van de verschillende soorten beslissingen die een expert neemt. Door een systematische manier van ondervragen wordt dit kennismodel stap voor stap gevuld. Het resultaat is een kennisstructuur die de essentiële observaties, informatiestromen en beslismomenten in een bedrijfsproces blootlegt. Kenmerkend is de concentratie op de essentie: een concrete beschrijving van het (intuïtieve) beslissingsproces om tot een goed eindresultaat te komen.

Kennis overdracht

De vastgelegde kennis wordt gebruiksklaar gepresenteerd voor de rol en werkzaamheden van de gebruiker: het begrip van de essentie en het uitvoeren van de belangrijkste beslissingen. Meerdere visuele weergaven zijn mogelijk om de essentie zo efficiënt mogelijk te communiceren, waarbij gebruiksgemak steeds voorop staat.

toetsing

Nadat de essentie is vastgelegd, kan deze worden over gedragen naar nieuwe medewerkers. ELICIT Online beschikt over algoritmen die automatisch toetsvragen genereren om de essentie te toetsen. Handmatig optimaliseren van de vraagstellingen en antwoord opties kan eenvoudig, zodat in korte tijd het opleidingsmateriaal beschikbaar is.

Troubleshooting

Om complexere taken te ondersteunen is functionaliteit beschikbaar waarmee uitgebreidere diagnoseprocedures eenvoudig worden gepresenteerd, met telkens één beslissing per keer. De gebruiker wordt door het beslissingsproces geleidt naar de juiste oplossing.

Continuous improvement

ELICIT Online ondersteunt continuous improvement door financiële data en incidentanalyses te koppelen en automatisch naar de oorzaken te vertalen. Verbetervoorstellen worden langs dezelfde meetlat beoordeeld om de potentiele verbetering te voorspellen.

Opleiding en certificering

ELICIT Online streeft ernaar om wereldwijd de ervaringskennis van medewerkers vast te leggen en beschikbaar te maken, zodat prestaties van medewerkers en organisaties significant verbeteren.

Om als organisatie zelf de aanwezige kennis binnen uw organisatie vast te kunnen leggen bieden wij een opleiding aan voor de rol van Kennisanalist. Een Kennisanalist is in staat om zelfstandig onze methodiek toe te passen. Uw medewerker worden hierbij opgeleid in de achterliggende theorie van onze unieke methodiek. We gaan daarnaast ook praktisch aan de slag met het gebruik van de ELICIT Online software. Aan de hand van een bedrijfscase uit uw eigen organisatie leiden wij uw medewerker op in de vaardigheid om experts te interviewen en verrijkingsworkshops te leiden. Om te kunnen bepalen of uw medewerker geschikt is om opgeleid te worden tot Kennisanalist hebben wij een profiel opgesteld. Bij twijfel over de geschiktheid van de medewerker kan er een test worden ingezet. Na het succesvol afronden van de opleiding tot Kennisanalist ontvangt uw medewerker het ELICIT Online certificaat.