Elicit online haalt kennis uit hoofden

Ten cate

Posted by ElicitOnline001. Categories: .

Ten cate protective fabrics:

investeren in efficiency en in mensen

Sinds investeerders het Nijverdalse Ten Cate twee jaar geleden overnamen, doorloopt het bedijf een ambitieus groeiprogramma. Een grootschalig verbetertraject dat de afzonderlijke Ten Cate-bedrijven moet versterken. Zo ook bij Ten Cate Protective Fabrics. De gewenste output is een hogere leverbetrouwbaarheid, hogere output en een constantere productkwaliteit. Om dit te kunnen realiseren is een betere scholing van en een hoger kennisniveau bij de operators noodzakelijk. Dat betekende maar één ding: investeren in efficiency en in mensen.

Kritische informatie

Verbetering begint bij kijken wat er al is aan kennis en informatie. Inhoudelijke, technische informatie van elke productielijn is er wel. Duimendikke handleidingen leiden je nauwgezet door het hele productieproces. Elke discipline benadert het proces echter vanuit een eigen insteek: kwaliteitsbewaking, het technologische proces en de storingsdienst. En dat je in de eerste brander omhoog moet kijken om te zien of het doek strak loopt, dat staat er niet in. Dat is ervaring.

Hoor je die zachte brom?

Veel operators werken al jaren voor Ten Cate. Zij kennen de productielijn die ze bedienen als hun broekzak. Ze weten hoe het in de productiehal moet ruiken, hoe de lijn moet klinken en waar ze moeten kijken om in één oogopslag te zien of het doek wel strak genoeg door de machine loopt. Dezelfde soort kennis hebben ze bij de Technische Dienst ook. Bij die ene storingsmelding gaat het vaak alleen om een loszittend dekseltje. Dat is slechts een kwestie van het dekseltje weer vastklikken en je kunt weer door. Je moet het alleen wél even weten.

Bundeling van kennis en ervaring

Mark Oude Aarninkhof, operations manager bij Ten Cate Protective Fabrics vertelt: “We besloten op zoek te gaan naar een partij die voor ons per productielijn één instrument kon ontwikkelen met daarin alle kritische procesinformatie inclusief alle ervaringskennis. We kwamen uit bij Elicit B.V., sterk ‘in het kennis halen uit hoofden’, zoals ze zelf zeggen. En dat kan ik inmiddels uit eigen ervaring beamen.” 

Klaar in 4 workshops

Operator en vakinstructeur Bert Bouwhuis werkt al 27 jaar bij Ten Cate. Hij werd betrokken bij de eerste productielijn die Elicit in kaart ging brengen. “Wouter Schotborgh van Elicit zette alle betrokken disciplines bij elkaar: 2 operators/vakinstructeurs, 1 technoloog en 1 kwaliteitsmedewerker en 2 medewerkers van de Technische Dienst. Dat leverde interessante discussies op, bijvoorbeeld over wat te doen wanneer een van de branders kapot gaat. De lijn langzamer laten draaien leidt tot kleurverschil in het eindproduct weet de technoloog. Mijn focus als operator ligt echter meer bij het voorkomen dat de lijn stil komt te liggen. Welk effect ons handelen heeft op het eindproduct is voor ons minder inzichtelijk.”


Het nam vier workshopsessies in beslag, maar toen lag er een volledig en helder overzicht van de belangrijkste relaties tussen instellingen, productieonderdelen en eindkwaliteit inclusief instructies over wat te doen bij storingen. Bert Bouwhuis kijkt er tevreden op terug: “Het fingerspitzengefühl van de vaste operators en alle technologische, storings- en kwaliteitskennis zijn nu gebundeld en goed toegankelijk voor iedereen.”

Eén tool voor naslag, scholing en toetsing

Ivo Spaargaren, operations director bij Ten Cate Protective Fabrics is het daarmee eens: “Ik ben positief verrast over de professionaliteit van het instrument en over de mate waarin het interactie tussen operator en informatie mogelijk maakt. Alle informatie is via een iPad direct ‘langs de lijn’ beschikbaar. Dankzij de toetsingsvragen die Elicit heeft opgesteld kunnen we de tool bovendien inzetten als jaarlijkse opfriscursus en voor de scholing van nieuwe operators. Daarmee levert het instrument zowel een bijdrage aan de efficiency als aan het verhogen van het kennisniveau.”

“Elicit vat moeiteloos 30 jaar ervaring in één handige tool”

Benieuwd wat ELICIT Online voor uw organisatie kan betekenen?