Elicit online haalt kennis uit hoofden

Homepage

Posted by Menno Both. Categories: .

Stilstand of product afkeur door

afhankelijkheid van je meest ervaren medewerkers?

Wij zijn expert in het vastleggen en overdragen van kennis voor de proces- en maakindustrie. Elke organisatie heeft experts rondlopen die een schat aan ervaring hebben opgebouwd. Met onze software stellen we organisaties in staat om zeer snel en gestructureerd de waardevolle ervaringskennis van hun experts vast te leggen. Expertise uit meerdere afdelingen wordt gebundeld om tot optimale proces- en kwaliteitsbeheersing te komen.

Het resultaat? Sneller opleiden en inzetten van (nieuwe) medewerkers, verlaging van onnodige stilstand en verhoging van kwaliteit en output. Door het borgen en beschikbaar stellen van de aanwezige kennis, helpen we onze klanten succesvol en concurrerend blijven op de steeds meer globaliserende markt.

 

Maak van elke medewerker een expert!

 

Alle kennis van een proces of machine vastgelegd en direct beschikbaar voor de specifieke rollen.

Geef elke rol de juiste kennis en informatie, bijvoorbeeld:

Veldoperator

Paneloperator

Verpakkingsoperator

Engineer

Technoloog

Monteur

Technical Service

 

Benieuwd hoe wij dit doen?

Waardevolle kennisoverdracht: ervaring van je experts snel en eenvoudig vastleggen

Automatisch gegenereerde vragen om de essentiële kennis en ervaring van je experts vast te leggen.

30 jaar ervaring vastleggen in slecht 4 interviews.

De essentie van een proces of machine in één overzicht, inclusief:

De belangrijkste oorzaak en gevolgrelaties.

De essentiële taken en instructies voor procesbewaking en bijsturing.

Waarom organisaties voor ELICIT Online kiezen

ELICIT Online is gespecialiseerd in kennisborging en kennisoverdracht voor de proces- en maakindustrie. Met onze oplossing kunnen organisaties zelf de ervaringskennis van de eigen experts vastleggen. De software maakt gebruik van rolspecifieke templates, waardoor via een systematische manier van ondervragen in slechts 3 – 5 contactmomenten de benodigde kennis wordt vastgelegd.

kennis snel overdaragen

Gestructureerd en snel vastleggen van ervarings kennis

kennis consistent goede kwaliteit

Hogere leverbetrouwbaarheid, minder stilstand en een constantere productkwaliteit

kennis tussen werknemers

Sneller opleiden en inzetten van medewerkers

Een greep uit onze klanten