Elicit online haalt kennis uit hoofden

Het belang van kennisoverdracht in de voedingsmiddelenindustrie

DEEL OP:

Natuurlijk staat kwaliteit van het productieproces bovenaan bij elk bedrijf. Maar zeker in een sector als de voedingsmiddelenindustrie, ligt er zo mogelijk nog meer nadruk op die kwaliteit. Kennisoverdracht in de voedingsmiddelenindustrie is van essentieel belang om de voedselkwaliteit te kunnen waarborgen. Daarbij is kennis van het proces nog belangrijker. Dus wil je dat je medewerkers die kennis beheersen, en er altijd snel en eenvoudig toegang tot hebben. En dus niet afhankelijk zijn van die ene expert die dan net maar beschikbaar moet zijn voor vragen op het moment dat jij hem of haar nodig hebt.

 

Kennisoverdracht in de voedingsmiddelenindustrie

Dat maakt dat de voedingsmiddelenindustrie één van de sectoren is waar goede kennisoverdracht zo belangrijk is. Want het risico dat er iets misgaat met de voedselveiligheid, is ontzettend hoog. Dus wil je dat medewerkers alles weten over de risico’s en hoe het productieproces daar van invloed op is. Dat vraagt veel van medewerkers, dus toegang tot deze kennis, of ze nu in opleiding zijn of in de fabriek een verstoring moeten oplossen, moet goed geregeld zijn. Vooral wanneer je te maken hebt met:

  • Hoge kosten bij afwijkingen in het productieproces;
  • Veel nieuwe werknemers die nog niet de juiste kennis hebben;
  • Gecompliceerde en tijdrovende (incident)analyses en (kwaliteit)controles.

Performance support

Medewerkers hiervoor opleiden kan een tijdrovende opdracht zijn. Met performance support kun je je mensen helpen om de kennis die nodig is op een nog efficiëntere manier over te dragen. Dat helpt om:

  • Sneller productfouten te identificeren: Fouten in productie zijn erg kostbaar en kunnen soms zelfs tot gezondheidsrisico’s leiden. Het is dan ook zaak om ze zo snel mogelijk te ontdekken. Toegang tot de juiste kennis helpt hierbij.
  • Efficiëntere kwaliteitscontrole: Door performance support kan de kwaliteitscontrole efficiënter uitgevoerd worden, omdat de best practices voor de controles toegankelijk worden. Hierdoor kunnen medewerkers het controletraject optimaliseren.
  • Effectiever onderhoud uit te voeren: Ook onderhoud is essentieel in de voedingsmiddelenindustrie. Het verzekert kwaliteit op de lange termijn. Informatie over de prestaties van verschillende onderdelen van het productieproces komt hier goed bij van pas.
  • Het proces van begin tot eind te optimaliseren: In de voedingsmiddelenindustrie is het belangrijk dat het begin van het productieproces tot de aflevering van het eindproduct zo goed en snel mogelijk verloopt. Kennis van en inzicht in het hele proces zijn dus essentieel, voor zowel veiligheidsredenen, maar ook om de productie te optimaliseren.
  • De algemene kwaliteit te verhogen: Uiteindelijk zorgen de bovenstaande punten ervoor dat de algemene kwaliteit van producten in de voedingsmiddelenindustrie toeneemt. Door enerzijds tijdig bij te kunnen sturen op afwijkingen in het productieproces en anderzijds verbeteringen voor te stellen. Dit resulteert in een combinatie van meer efficiëntie en een hogere kwaliteit.

Kennis is in de voedingsmiddelenindustrie een groot goed. Want door kennis worden gezondheidsrisico’s verkleind en de voedselkwaliteit verhoogd. Kennis maakt het ook mogelijk om dit op een zo’n optimale en efficiënte manier toe doen. Want uiteindelijk wil je als onderneming ook gewoon een goed bedrijf runnen. Alleen door de kennis zo goed mogelijk te delen, onder meer met de hulp van performance support technologie, is dat te bereiken. Dit leidt op korte termijn al tot betere en veiligere producten, én bespaart een hoop kosten. Meer weten? Download ons whitepaper